Nasze wartości

Celem naszych działań jest uzyskanie wiarygodności i zaufania we wszystkich aspektach współpracy z dostawcami i klientami, oraz zapewnienie wartości dodanej reprezentowanym markom  na każdym etapie dystrybucji od producenta do konsumenta.


Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za najlepsze wypełnianie podjętych zobowiązań i stale dążymy do udoskonalania naszych procesów.

 

Ukierunkowanie na osiąganie celów

Co roku określamy cele dla firmy i wspólnie dążymy do ich osiągnięcia, a nawet realizacji ponad oczekiwany poziom.

 

Praca zespołowa

SIROWA Poland osiąga sukcesy dzięki efektywnej pracy zespołowej. Nasz wspólny sukces zależy od każdego ze współpracowników. Uważamy, że to ludzie stanowią istotny element sprawnego funkcjonowania całej firmy.

 

Innowacyjność

Wszyscy stajemy codziennie w obliczu różnorodnych wyzwań i problemów. Aby im sprostać, jesteśmy innowacyjni i szukamy nowych, lepszych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe wyzwania.

 

Motywacja

System motywacyjny w firmie SIROWA Poland działa na wielu płaszczyznach. Dbamy o naszych współpracowników zapewniają godziwe wynagrodzenie oraz pełny pakiet świadczeń socjalnych. Jednak aspekt materialny to nie jedyna motywacja. Wierzymy, że ważne jest informowanie współpracowników o dobrze wykonanej przez nich pracy oraz wzajemny szacunek i uznanie.

 

Tworzymy kreatywny zespół zmotywowany do wspólnego osiągania założonych celów!