Bądźmy w kontakcie


SIROWA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000119845
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł.
NIP 951-18-83-293

+48 22 518 58 00
+48 22 515 58 09
sirowa_pl@sirowa.com

Wyświetl mapę
Ukryj mapę