Stay in contact


SIROWA Poland Sp. z o.o. with registered office in Warsaw,
03-931 Warsaw, ul. Poselska 11
registered in the District Court for the Capital City of Warsaw, 
XIII Commercial Division of the National Court Register
KRS 0000119845
capital 4.896.000,00 zł.
NIP 951-18-83-293

+48 22 518 58 00
+48 22 518 58 09
sirowa_pl@sirowa.com


Zgłoś działania niepożądane dla leku Prefemin PMS
pv@rapofarm.pl

Show map
Hide map